Vi skifter navn til Zigang ApS – se mere på Zigang.dk

Mere tid – bedre overblik

Jeg hjælper virksomheder med at udnytte og forstå deres data.

Det gør jeg ved hjælp af Business Intelligence og Power BI.

Meget indsigt fra CRM og ERP m.v. går til spilde fordi informationen svært tilgængelige eller data ikke kombineres.

Her kan Business Intelligence hjælpe med at åbne data op og præsentere viden på en visuel og intuitiv måde.

De moderne BI værktøjer giver ydermere mulighed for at distribuere relevant information ud i organisationen uanset om medarbejderen er mobil eller på kontoret.

Jeg er altid friske på et uforpligtende møde for at drøfte om Business Intelligence og Power BI kan hjælpe jeres organisation.