Gode råd om arbejdskapital

I overordnet termer er arbejdskapital (varelager+debitor-kreditor) de penge som virksomheden binder i den løbende drift.

Er der ikke fokus på området ser man ofte at virksomheden får en stigende pengebinding i varelager og debitor, som kan medføre kostbare nedskrivninger på varelageret eller tab på debitor.

Stigningen i arbejdskapital sker typisk i opgangstider, hvor det er nemmere at finansiere pengebindingen, men rammer virksomheden hårdt når tiderne vender. Der skal derfor altid arbejdes med området.

Varelager

Udform en en politik for jeres varelager. Eksempelvis kan produkterne opdeles i A, B og C grupper, som kan dække over

  • A-produkter er produkter, hvor der sker et løbende salg og der lagerføres en rimelig mængde
  • B-produkter er produkter hvor det løbende salg er lavt og der lagerføres kun en lav mængde. Der bør fastsættes en pct. sats for hvor meget B-produkterne må udgøre af den samlede lagerværdi eksempelvis 20%
  • C-produkter er eksempelvis special mark-up, hvor der kun indkøbes hvad der er solgt

Politikken bør indeholde en målsætning for lageromsætningshastigheden, samt fastlægge datagrundlag for indkøb.

Hurtig oprydning af produkter som står stille – det første tab er som regel det mindste. Gør det til en vane at gå lagerlisterne igennem jævnligt og lav en plan for at få skubbet de stillestående produkter ud.

Debitor

På samme måde bør virksomheden udforme en politik for kreditgivning.

Som minimum bør virksomheden fastlægge kreditmaksimum på de enkelte kunder og løbende følge kunden. Dårlige regnskaber, forsinkede betalinger er advarselssignaler, som man bør reagere på.

Herudover skal der tages stilling til, hvilken betalingsbetingelse man vil give de enkelte kunder. Det er naturligvis svært at afvige fra branchekutyme m.v., men del eventuelt kunderne op i kundegrupper, hvor der fastlægges en individuel kredittid for den enkelte gruppe.

Hav en fast rykker- og inkassoprocedure. De fleste ERP systemer gør det ganske nemt at fremsende rykker. Virker den skriftlige rykker ikke så ring til kunden. Har virksomhedens normale rykkerprocedure ikke effekt så bør sagen overdrages til inkasso – det rygtes hurtigt i branchen, at man ikke giver op, så man bliver den første der bliver betalt.

Et godt nøgletal er at beregne debitordage. Afviger debitordagene væsentligt fra de generelle betalingsbetingelser, så bør virksomheden reagerer.

Overvej at bruge kreditforsikring.

Kreditor

Opsæt et mål for den kredittid I som virksomhed ønsker.

Se eventuelt på andre leverandører såfremt, at en leverandør bliver for stor og ikke vil give rimelige betingelser.

Gevinst mulighederne

En sammenligning mellem virksomheder med mindre end 10 ansatte og mellemstore virksomheder med op til 99 ansatte viser, at de mellemstore virksomheder binder 12 pct. point mere i arbejdskapital. For en typisk mellemstor virksomhed med en balancesum på 39 mio. kr. giver det en øget pengebinding på ca. 4 mio. kr.

Midler som kunne været investeret i at udvikle virksomheden.

En årsag hertil kan være at ejerlederen mister overblikket i forbindelse med at virksomheden vokser og ikke får indført de nødvendige politikker og rutiner.

Sparing

Vi hjælper gerne med en overordnet drøftelse af området, for at se om der er forbedrings muligheder over en kop kaffe. Dette møde er helt uforpligtigende.

Vi hjælper også gerne med at analysere mulighederne og er behjælpelig med udformning af politikkerne. Ved behov kan vi i det daglige støtte virksomhedens bogholderi i gennemførelsen af opgaverne, som freelance økonomichef.

Ring til Ian Pedersen på 22 91 37 34