Udvikling kræver likviditet…

Vækst kræver kapital til investering og drift.

Vi er behjælpelige med:

  • Forberedelse af materiale til møder om finansiering
  • Deltagelse i forhandling om finansiering med bank, realkredit og vækstfonden

Det påstås at mindre virksomheder ikke kan få finansiering.

Vores erfaring er, at med det rigtige materiale og forberedelse, som opfylder bankens behov for information, øges muligheden for at opnå finansiering til drift og investering betragtelig.

Vi kender bankens behov og prisniveauet, så lad os hjælpe jer.