Få overblik der giver frihed…

Du skal bruge tiden til at koncentrere dig om det, du har valgt at leve af…

Vi løser følgende opgaver:

  • Budget omfattende resultat, balance og likviditet
  • Rapportering med opfølgning på budget, arbejdskapital, likviditet m.v.
  • Rapportering til bank ved behov herfor
  • Klargøring af årsrapport til revisor
  • Årlig gennemgang af forsikring med dig

Vi giver dig overblikket til at kunne gribe ind i rette tid, hvis noget udvikler sig anderledes end forventet.

Kan kombineres med ekstern bogholderiservice eller som ”økonomichef” der følger op på jeres eget bogholderi.

Vi tilpasser løsningen efter størrelsen af din virksomhed og jeres behov.