Få overblik der giver frihed…

En BI proces skal ikke sættes i gang for blindt at søge efter viden i sine data, der skal være et formål.

Formålet med BI er at hjælpe ledelse og medarbejdere til at træffe bedre og mere velinformerede beslutninger.

Jeg kan hjælpe jer gennem fra start til slut, hvis der er behov herfor.

Kan BI hjælpe – indledende behovsanalyse

Kan BI hjælpe jer som virksomhed.

Få kort præsenteret hvad BI kan løse, processen og hvilke krav stiller det til jeres data.

Hjælp til at starte drøftelsen blandt jeres nøglepersoner om der er områder, hvor BI kan gøre beslutningsprocessen nemmere, hurtigere og bedre.

Hjælpe med om I skal starte en BI proces op…

Planlægning af BI processen

Få konkretiseret hvilke beslutningsprocesser BI skal understøtte og hvordan.

Hvem skal have adgang til data og skal de selv kunne udarbejde analyser.

Er data tilstede eller skal datagrundlaget forbedres.

Uddannelse af nøglemedarbejder.

Gennemførelse

Udarbejdelse af BI løsning og implementering.

Gennemførelsen sker i samarbejde med jeres nøglemedarbejder og nuværende IT-leverandør.

Fokus er at nøglemedarbejderne får færdigheder til selv at holde den videre proces kørende.